DEEE-tratare si reciclare deseuri electrice

DEEE

CERINTE TEHNICE in conformitate cu art. 6 alin. (4) din hotarare

- HG 1037 / 2010 -

 1. Pentru locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporara, a DEEE inainte de tratarea lor, fara sa aduca atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
  1. suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, daca este cazul, cu decantoare si epuratoare-degresatoare;
  2. prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.
 2. Pentru locuri de tratare a DEEE:
  1. cantare de masurare a greutatii deseurilor tratate;
  2. suprafete impermeabile si prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, daca este cazul, cu decantoare si epuratoare-degresatoare;
  3. spatii de depozitare adecvata pentru piesele detasate demontate;
  4. containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu continut de PCB/PCT si a altor deseuri periculoase precum deseurile radioactive;
  5. echipamente de tratare a apei, potrivit reglementarilor in materie de sanatate si mediu
Sursa: Ministerul Mediului si Padurilor, HG 1037/2010 privind DEEE - Deseurile de echipamente electrice si electronice