DEEE-tratarea selectiva a deseurilor electrice

DEEE

TRATAREA SELECTIVĂ a materialelor şi componentelor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

- HG 1037 / 2010 -

 1. Se impune indepartarea cel putin a urmatoarelor substante, preparate si componente din orice deseu de echipamente electrice si electronice care face obiectul unei colectari selective:
  1. condensatoarele care contin policlorobifenil (PCB), in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ai altor compusi similari, cu modificarile si completarile ulterioare (PCB/PCT);
  2. componentele care contin mercur, precum intrerupatoarele sau lampile cu retroiluminare;
  3. bateriile;
  4. placile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, in general, si alte dispozitive, daca suprafata placii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm²;
  5. cartusele de toner, lichid sau sub forma de pasta, precum si tonerele de culoare;
  6. materialele plastice care contin materiale bromurate nepropagatoare de flacara;
  7. deseurile de azbest si componentele care contin azbest;
  8. tuburile catodice;
  9. clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);
  10. lampile cu descarcare in gaze;
  11. ecranele cu cristale lichide (impreuna cu carcasa lor, daca este cazul) cu o suprafata mai mare de 100 cm² si toate ecranele retroiluminate cu lampi de gaz cu descarcare;
  12. cablurile electrice externe;
  13. componenti care contin fibre ceramice refractare conform descrierii din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008;
  14. componentele care contin substante radioactive, cu exceptia componentelor care nu depasesc in cantitate valorile de scutire stabilite prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu completarile ulterioare, si Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completarile ulterioare;
  15. condensatorii electrolitici care contin substante periculoase (inaltime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar in mod proportional). Aceste substante, amestecuri si componente sunt eliminate sau valorificate in conformitate cu art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Urmatoarele componente ale DEEE care fac obiectul unei colectari selective trebuie sa fie tratate in felul urmator:
  1. tuburile catodice: se indeparteaza invelisul fluorescent;
  2. echipamentele ce contin gaze care epuizeaza stratul de ozon sau care prezinta un potential de incalzire globala a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag si se trateaza in mod corespunzator. Gazele care epuizeaza stratul de ozon se trateaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate ce distrug stratul de ozon, aprobata cu modificari prin Legea nr. 159/2000;
  3. lampile de gaz cu descarcare: se indeparteaza mercurul.
 3. Tinandu-se cont de considerentele ecologice si de oportunitatea reutilizarii si reciclarii, prevederile pct. 1 si 2 se aplica astfel incat sa nu impiedice reutilizarea si reciclarea nepoluanta a componentelor sau a aparatelor intregi.
Sursa: Ministerul Mediului si Padurilor, HG 1037/2010 privind DEEE - Deseurile de echipamente electrice si electronice