Ce sunt deseurile electrice - DEEE ?

Deseuri electrice si electronice

 

Clasificarea (D)EEE-urilor

Echipamentele electrice şi electronice sunt „echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu”.

Dacă această electricitate provine de la o baterie, de la un panou solar, de la un alt echipament sau de la reţeaua electrică contează mai puţin. Mai important este dacă funcţia originară a echipamentului se bazează pe electricitate. Ca îndrumare, legislaţia include o clasificare în 10 categorii:

 1. aparate de uz casnic de mari dimensiuni
 2. aparate de uz casnic de mici dimensiuni
 3. echipamente informatice şi de telecomunicaţii
 4. echipamente de larg consum
 5. echipamente de iluminat
 6. unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
 7. jucării, echipamente sportive şi de agrement
 8. dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
 9. instrumente de monitorizare şi control
 10. distribuitoare automate

Acestea acoperă aproximativ 90% din toate EEE-urile, şi astfel din toate DEEE-urile. În mare, acestea acoperă aproape toate echipamentele electronice de larg consum.

 

Ce echipamente sunt acoperite de reglementările privind managementul echipamentelor electrice şi electronice?

Următorul tabel ne arată cum putem decide ceea face parte din DEEE-uri şi ce nu. Trebuie luate în considerare prevederile următoarelor acte normative:

 • Directiva UE 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE);
 • Anexa 1a şi b a Directivei 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE);
 • Documentul UE „Întrebări adresate frecvent referitoare la Directiva 2002/95/EC privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS)”.
Tabelul conţine 4 întrebări care ajută în a decide dacă un echipament, un aparat sau o componentă este (D)EEE. Întrebarea a 4-a este în mod special dificil de descris în multe detalii. Acestea sunt interpretări ale legislaţiei adaptate la experienţa şi înţelegerea reprezentanţilor ANPM şi ai Gărzii de Mediu din România.

 

Întrebare Explicaţie Exemple
Întrebarea 1: Funcţionează echipamentul pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice sau este echipament de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri?


Daca da, atunci mergeţi la următoarea întrebare


Dacă nu, atunci acesta nu este (D)EEE
„Pe bază” înseamnă că echipamentul foloseşte electricitate (şi nu petrol sau gaz) ca sursă primară de energie pentru a-şi îndeplini funcţia de bază.

Funcţia de bază” înseamnă că dacă energia electrică este folosită doar pentru menţinerea sau controlul unei funcţii, atunci echipamentul nu este EEE.

Nu este important ca echipamentul să aibă propria sursă de putere. Aceasta înseamnă că echipamentul fară priză sau baterie poate fi de asemenea EEE. Factorul de decizie în acest caz este dacă electricitatea care trece prin aparat susţine funcţia aparatului.

Un urs de pluş cu un beculeţ în vârful nasului poate să îşi îndeplinească funcţia de bază (aceea de a fi jucărie pur şi simplu) fără o sursă de curent/baterie.
Sursa electrică poate fi fir electric, baterii, sursă solară sau alte surse.

Exemple de echipamente care au nevoie de electricitate care provine din diverse alte părţi ale echipamentului: căşti, microfoane, stick-uri USB şi hard disk-uri externe.


Exemple de produse care nu au nevoie de electricitate sau câmpuri magnetice pentru a-şi îndeplini funcţia de bază (şi care nu sunt EEE) : CD-rom, carduri de telefon, tonere şi casete video. Accidental, aceste produse trebuie să fie colectate şi procesate, chiar dacă reprezintă componente ale echipamentului care va fi dus la punctul de colectare. Un exemplu este toner-ul (care nu este EEE) care se află în interiorul imprimantei care se duce la punctul de colectare.
Întrebarea 2: Echipamentul se încadrează în categoriile din anexa 1.A?


Daca da, atunci mergeţi la următoarea întrebare


Dacă nu, atunci acesta nu este (D)EEE
Anexa IA are 10 categorii.

Anexa IB nu este o listă exhaustivă, ci reprezintă exemple de echipamente care cad sub incidenţa acestei legi. Dacă echipamentul poate fi clasificat în una din cele 10 categorii dar nu se găseste în anexa 1B atunci acesta poate fi EEE.

Anexa IB prevede câteva excepţii, care sunt prezentate în coloana alăturată.
Uneori un produs (de exemplu ascensorul) satisface primul criteriu menţionat la intrebarea 1, dar nu poate fi încadrat în anexa IA. Deci ascensorul nu este EEE.
Categoria 5 (echipamentul de iluminat). Lămpile casnice şi becurile cu filament nu sunt acoperite de HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice dar intră sub incidenţa HG 992/2005 privind limitarea substanţelor periculoase în EEE

Categoria 6 (unelte, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni). Termenul „fix” este clarificat folosind termenii „ataşat la podea şi ataşat permanent”. Aceasta înseamnă, de exemplu, rampa hidraulică fixă din garaje (care nu este EEE) sau echipamentul de construcţie a maşinilor (robot) folosit ca instalaţie fixă (care nu este EEE) în fabricile de producţie. Aceasta nu are legătură cu dimensiunile echipamentului.

Uneltele industriale fixe de mari dimensiuni sunt maşinile sau sistemele construite ca o combinaţie de echipamente, sisteme sau produse ori compo-nente, fiecare din ele făcute să fie folosite doar în sectorul industrial, unde sunt fixate şi instalate permanent de către profesionişti.

Uneltele industriale fixe de mari dimensiuni nu sunt puse pe piaţă în aceasta formă, adică de unitate funcţională sau comercială.

Categoria 8 (dispozitive medicale cu excepţia produselor implantate sau infectate). Produsele implantate sau infectate nu sunt acoperite de HG 448/2005. Echipamentul care este doar infectat dar nu implantat este EEE. Colectarea acestor produse se supune reglementărilor privind deşeurile periculoase.
Întrebarea 3: Echipamentul este destinat utilizării la o tensiune mai mică sau egala cu 1000 volţi curent alternativ şi 1500 volţi curent continuu?


Daca da, atunci mergeţi la următoarea întrebare


Dacă nu, atunci acesta nu este (D)EEE
  Sistemul de aprindere piezo-electrică care nu este EEE, funcţionează cu o tensiune mai mare de 1500 V.
Întrebarea 4: Poate un echipament electric finit sau o componentă care să utilizeze curent electric să nu fie EEE? Un echipament sau o componentă ca parte a unui echipament care nu este EEE, nu este EEE din următoarele motive:

Un produs finit este orice dispozitiv / echipament care are o funcţie directă, cutie proprie şi – acolo unde este aplicabil – porturi şi conexiuni pentru utilizatorii finali. (Definiţia produsului finit se bazează pe definiţia din Directiva 89/336/EEC şi pe Ghidul de implementare al acestei directive).

„Funcţia directă” este definită ca fiind orice funcţie a unei părţi componente sau a unui produs finit îndeplineşte funcţia specificată de producător în instrucţiunile de uti-lizare. Această funcţie poate fi îndeplinită fără modificări sau conexiuni altele decât cele simple, care pot fi realizate de orice persoană.

Instalaţiile fixe nu sunt D(EEE). „Instalaţie fixă” în sens larg se defineşte ca „o combinaţie de câteva echipamente, sisteme, produse finite şi/sau componente (numite de aici înainte „părţi”) asamblate şi/sau ridicate de un asamblor/instalator într-un loc bine stabilit pentru a funcţiona împreună într-un anumit mediu şi pentru o funcţie specifică, dar care nu este destinată pentru a fi introdusă pe piaţă ca unitate singur funcţională sau comercială”.

Echipamentul militar şi echipamentele de securitate folosite doar în acest sens nu sunt EEE, dar altele pot fi.
Un radio de maşină care este instalat în maşină în timpul producţiei este considerat parte a acesteia şi nu este EEE, ci se supune Directivei privind vehiculele scoase din uz. Aceasta înseamnă că un computer de bord din maşină nu este EEE pentru că hard-ul din interior nu are carcasă proprie, dar unitatea centrală de la calculatorul de birou este EEE.

Un monitor de computer este EEE pentru ca el poate îndeplini funcţia specificată de către producător.

O platformă petrolieră, un ascensort nu sunt EEE pentru că ele au fost construite doar pentru a îndeplini aceste funcţii specificate de către producător.

Sistemele de aer condiţionat sunt EEE (cu excepţia celor industriale) pentru că ele pot fi găsite în magazine ca produse funcţionale unice.

O pompă de la instalaţiile de tratare a apelor uzate din staţiile de epurare este EEE pentru că ea poate fi pusă pe piaţă ca produs funcţional unic.

Un computer sau un cuptor cu microunde folosite de către armată pot fi esenţiale pentru securitate dar în acelaşi timp pot fi folosite şi de populaţie, deci sunt EEE.

 

 

Sursa: Ministerul Mediului si Padurilor - Manual tratare, reciclare DEEE - Deseuri de echipamente electrice si electronice