Legislatie deseuri

Legislatie deseuri

 

Enumeram mai jos citeva legi si hotariri de guvern ce reglementeaza regimul deseurilor in Romania.

  • Directiva 2002/96/CE - DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş I A CONSILIULUI 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) [RO]
  • HG 1037/2010 | DEEE - privind deseurile de echipamente electrice si electronice
  • HG 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
  • HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Aceasta lista este permanent completata si actualizata. Vizitati aceasta pagina in mod regulat, vom introduce cit mai multe fragmente din legislatie explicate pe intelesul tuturor.

 

Sursa: Ministerul Mediului si Padurilor