Valorificare deseuri si fractii obtinute din tratare

Valorificare fractii rezultate din tratare si reciclare deseuri electrice

Valorificarea deriva in urma proceselor de tratare, reciclare fie in componente ce vor constitui materie secundara pentru industrie, fie in produsul intial devenit functional, in care caz, telul prioritar este inzestrarea scolilor si comunitatilor din mediul rural, deficitare din acest punct de vedere. Aceasta operatiune, ca si precedenta, se executa in conformitate cu obligatiile prevazute la art.5 alin.13 si art.7 alin.1 din HG448/2005 si este asigurata prin resurse proprii sau, dupa caz, prin transferarea acestei activitati unui operator economic autorizat.